Sản phẩm

CADVR-1008FD CADVR-1008FD
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 1080P
CADVR-1004FD CADVR-1004FD
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P
HEN64204 HEN64204
Thiết bị ghi hình IP 64 kênh,8HDD,4K-H265
HEN32204 HEN32204
Thiết bị ghi hình IP 32 kênh,8HDD,4K-H265
HEN16204 HEN16204
Thiết bị ghi hình IP 16 kênh,8HDD,4K-H265
HEN64204 HEN64204
Thiết bị ghi hình IP 64 kênh,4HDD,4K-H265
HEN32204 HEN32204
Thiết bị ghi hình IP 32 kênh,4HDD,4K-H265
HEN16204 HEN16204
Thiết bị ghi hình IP 16 kênh,4HDD,4K-H265
HEN08104 HEN08104
Thiết bị ghi hình IP 8 kênh,2HDD,4K-H265