Đầu ghi hình Camera AHD - Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Kỹ Thuật VIETTECH

Đầu ghi hình Camera AHD

HDS-7204P2M-A5 HDS-7204P2M-A5
Đầu ghi hình 4 kênh 5-1 (1080P)
HDS-7208P2M-A5 HDS-7208P2M-A5
Đầu ghi hình 8 kênh 5-1 (1080P)
HDS-7216P2M-A5 HDS-7216P2M-A5
Đầu ghi hình 16 kênh 5-1 (1080P)
HDS-7104N2M-A5 HDS-7104N2M-A5
Đầu ghi hình 4 kênh 5-1 (1080N)
HDS-7108N2M-A5 HDS-7108N2M-A5
Đầu ghi hình 8 kênh 5-1 (1080N)
HDS-7116N2M-A5 HDS-7116N2M-A5
Đầu ghi hình 16 kênh 5-1 (1080N)
HDS-712402N2M-A5 HDS-712402N2M-A5
Đầu ghi hình 24 kênh 5-1 (1080N)
HDS-713202N2M-A5 HDS-713202N2M-A5
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 (1080N)
HDS-712404N2M-A5 HDS-712404N2M-A5
Đầu ghi hình 24 kênh 5-1 (1080N)
HDS-713204N2M-A5 HDS-713204N2M-A5
Đầu ghi hình 32 kênh 5 in 1 (1080N)