Camera IP (Network) - Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Kỹ Thuật VIETTECH

Camera IP (Network)

HDS-562030IP HDS-562030IP
Camera IP PTZ 2.0MP
HDS-562018IP HDS-562018IP
Camera IP PTZ Mini 2.0MP
HDS-2720IP-IR4 HDS-2720IP-IR4
Camera IP thân hồng ngoại 2.0MP
HDS-2713IP-IR4 HDS-2713IP-IR4
Camera IP thân hồng ngoại 1.3MP
HDS-2620IP-IR3 HDS-2620IP-IR3
Camera IP thân hồng ngoại 2.0MP
HDS-2613IP-IR3 HDS-2613IP-IR3
Camera IP thân hồng ngoại 1.3MP
HDS-2320IP-IR2 HDS-2320IP-IR2
Camera IP thân hồng ngoại 2.0MP
HDS-2313IP-IR2 HDS-2313IP-IR2
Camera IP thân hồng ngoại 1.3MP
HDS-2310IP-IR2 HDS-2310IP-IR2
Camera IP thân hồng ngoại 1.0MP
HDS-1520IP-IR3 HDS-1520IP-IR3
Camera IP dome hồng ngoại 2.0MP
HDS-1513IP-IR3 HDS-1513IP-IR3
Camera IP dome hồng ngoại 1.3MP
HDS-1510IP-IR3 HDS-1510IP-IR3
Camera IP dome hồng ngoại 1.0MP