Camera AHD - Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Kỹ Thuật VIETTECH

Camera AHD

HDS-3503AHD HDS-3503AHD
Camera AHD Speeddome 2.0MP (1080P)
HDS-3502AHD HDS-3502AHD
Camera AHD Speeddome 1.3MP (960P)
HDS-1403AHD HDS-1403AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 2.0MP (1080P)
HDS-1402AHD HDS-1402AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 1.3MP (960P)
HDS-1303AHD HDS-1303AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 2.0MP (1080P)
HDS-1302AHD HDS-1302AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 1.3MP (960P)
HDS-1203AHD HDS-1203AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 2.0MP (1080P)
HDS-1202AHD HDS-1202AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 1.3MP (960P)
HDS-1103AHD HDS-1103AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 2.0MP (1080P)
HDS-1102AHD HDS-1102AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 1.3MP (960P)
HDS-1101AHD HDS-1101AHD
Camera AHD dome hồng ngoại 1.0MP (720P)
HDS-2103AHD HDS-2103AHD
Camera AHD thân hồng ngoại 2.0MP (1080P)