Sản phẩm

DXC4 DXC4
Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop
DXC2 DXC2
Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop
DXC1 DXC1
Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop
DXC4 DXC4
Trung tâm báo cháy địa chỉ 04 loop
DXC2 DXC2
Trung tâm báo cháy địa chỉ 02 loop
DXC1 DXC1
Trung tâm báo cháy địa chỉ 1 loop
CADVR-2016FD CADVR-2016FD
Đầu ghi hình AHD 16 kênh 1080P
CADVR-1008FD CADVR-1008FD
Đầu ghi hình AHD 8 kênh 1080P
CADVR-1004FD CADVR-1004FD
Đầu ghi hình AHD 4 kênh 1080P
HEN64204 HEN64204
Thiết bị ghi hình IP 64 kênh,8HDD,4K-H265
HEN32204 HEN32204
Thiết bị ghi hình IP 32 kênh,8HDD,4K-H265
HEN16204 HEN16204
Thiết bị ghi hình IP 16 kênh,8HDD,4K-H265